بازرسی شرکت های سهامی

بازرسی شرکت های سهامی
بازرسی شرکت های سهامی

بازرسی شرکت های سهامی: شرکت های سهامی ثبت شرکت هایی هستند که در آن ها سهامداران سهام شرکت را طبق قوانینی که در اساسنامه آن شرکت نوشته می شود بین خود بصورت توافقی تقسیم می کنند. شرکت های سهامی دارای مدیرعامل، موسس، سهامدار، شرکا و … هستند که حداقل برای ثبت شرکت سهامی باید دو نفر عضو آن شرکت باشند. افرادی که جهت ارائه فعالیت های خود اقدام به ثبت شرکت می کنند می توانند از هفت نوع ثبت شرکتی که وجود دارد یکی را بسته به نوع کسب و کار خود انتخاب کنند.

بازرسی شرکت های سهامی

شرکت های سهامی به این دلیل نامگذاری شده اند که برای اشخاص حقوقی باشد. سرمایه در شرکت های سهامی به قطعاتی تقسیم می شوند که هر کدام سهام نامیده می شود. ارزش هر سهم با مبلغ اسمی آن مشخص می شود که با توجه به تعداد سهام های شرکت محاسبه می شود. به طور کلی شرکت های سهامی به دو دسته تقسیم می شوند:

انواع شرکت های سهامی

  • شرکتهای سهامی که سرمایه آنها کاملاً توسط موسسین شرکت تهیه و تامین میگردد که به آنها شرکتهای سهامی خاص می گویند
  • شرکتهای سهامی هستند که تامین سرمایه آنها با مشارکت عموم مردم و از طریق فروش سهام به آنها همراه با موسسین انجام خواهد شد که  شرکتهای سهامی عام نامیده می شوند.

شرکت سهامی عام

شرکت های سهامی عام اغلب در مواردی تاسیس می شوند که موسسین قصد انجام فعالیت های بزرگ و در سطح ملی را داشته باشند و به این منظور برای تامین سرمایه مورد نیاز اقدام به فروش سهام شرکت می نمایند و حتی اشخاص حقیقی نیز می توانند این سهام را خریداری کنند.

شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص به منظور ارائه و انجام فعالیت های مجاز قابل ثبت هستند. شرایطی که ثبت شرکت سهامی خاص دارا می باشد باعث شده تا سازمان ها و ارگان های مختلف اعم از دولتی یا خصوصی همکاری های بیشتری را با این شرکت ها نموده و تسهیلات بیشتری در اختیار این اشخاص قرار دهند.

شرکت سهامی خاص تشکیل شده است از سه سهامدار و دو بازرس که شامل بازرس اصلی و بازرس علی البدل می باشد. اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص از بین سهامداران انتخاب خواهند شد و هر یک از اعضای هیئت مدیره بایستی حداقل دارای یک سهم از کل سهام شرکت باشند.

به دلیل گستردگی بیشتر شرکت های سهامی خاص، رسیدگی به امور مالی شرکت نیازمند حضور بازرسین می باشد. یکی از ارکان تصمیم گیرنده در شرکت های مجمع عمومی عادی می باشد که از اجتماع سهامداران شرکت تشکیل می شود. وظیفه انتخاب و معرفی بازرسین بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد که این امر سالانه بایستی تکرار شود و بازرسین می توانند برای دوره های متعدد و متوالی در سمت خود باقی بمانند.

شرایط بازرسی شرکت های سهامی

همانطور که گفته شد بازرسین وظیفه رسیدگی به حساب های شرکت را عهده دارند و همچنین بازرسین وظیفه بررسی رعایت حقوق صاحبان سهام را بر عهده دارند. این افراد می توانند در هر زمانی که نیاز باشد اسناد لازمه را مطالبه کرده و در اختیار داشته باشند. یکی از مهم ترین مواردی که بازرسین در آن نقش اساسی دارند تهیه، تنظیم و تصویب ترازنامه سود و زیان در شرکت می باشد که پس از تایید، به سازمان مربوطه ارائه میگردد؛ لذا هر ترازنامه ای که از طرف بازرسین قرائت و تایید نشده باشد وجاهت قانونی ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *