انواع سهام در شرکت های سهامی

انواع سهام در شرکت های سهامی
انواع سهام در شرکت های سهامی

انواع سهام در شرکت های سهامی: سهم قسمتی از سرمایه یک شرکت سهامی بوده است که متعلق به سهامدار آن بوده و مشخص کننده میزان مشارکت، منافع و تعهدات صاحب سهم است. در صورتی که یک شرکت دارای ده هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم به مبلغ ده هزار ریال باشد، مجموعه سرمایه یک شرکت صد هزار ریال و هر ورقه سهم معادل یک ده هزارم سرمایه شرکت خواهد بود.

انواع سهام در شرکت های سهامی

در ثبت شرکت سهامی خاص، موسسین آن شرکت با توافق تعداد سهام هر یک از سهامداران را مشخص می کند. در ثبت شرکت سهامی عام، موسسین آن شرکت 20 درصد از مجموع شهام خود را با توافق برای خودشان مشخص می کند. مازاد سرمایه را همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شده و برای اطلاع عموم آگهی می شود.

سهام با نام

در شرکت های سهامی، سهام می تواند با نام باشد. به این شکل که نام و مشخصات دارنده سهام بر روی ورقه سهام قید می شود. دارندگان سهام با نام در شرکت های سهامی عام بدون موافقت مدیران و موسسین شرکت می توانند سهام خود را به دیگران واگذار کنند. لذا در شرکت های سهامی خاص ممکن است نقل و انتقال سهام تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه یا با اجازه هیئت مدیره باشد. در هر صورت نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی طبق قانون تجارت باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده با وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذکور انجام دهد.

سهام بی نام

در شرکت های سهامی، علاوه بر اینکه سهام می تواند نام داشته باشد، می تواند بی نام هم باشد. در اینصورت نام و مشخصات دارندگان سهم بر روی ورقه سم مشخص نمی شود و طبق قانون تجارت، سهم بی نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم می شود، نگر آن که خلاف آن ثابت شود. همچنین در سهامی بی نام، نقل و انتقال این گونه سهام ها مستلزم ثبت آن توسط صاحب سهم یا وکیل او در دفتر شرکت نبوده و به قبض انتقال سهام در می آید. قانون حاکم در این گونه سهام مقرر کره است که دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود. در صورت مفقود شدن اوراق سهام بی نام، سهامدار باید از طریق اقامه دعوی در دادگاه، بطلان سند مربوطه به سهم بی نام را درخواست کرده و اقدامات تایمنی و پیشگیرانه جهت عدم پرداخت امتیاز سهم مزبور را به اشخاص ثالث درخواست کند. در این صورت دادگاه با توجه به اسناد و مدارک، اگر ادعای مدعی را به صحت تشخیص دهد، اجازه اعلان از طریق جراید به دارنده سهم بی نام مجهول را صادر می کند.

سهام ممتاز

موسسین شرکت سهامی می توانند برای خود یا اشخاص ثالث، با توجه به تخصص، اعتبار، موقعیت اشخاص سهام ممتازی را در نظر بگیرد. همانند این که موسسین سهام شرکت را به مجموع دو هزار سهم تقسیم کرده باشند که دارندگان سهام از شماره یک تا پانصد حق داشته باشنداز سه عضو از پنج عضو هیئت مدیره شرکت را انتخاب کنند یا از حق رای بیشتری استفاده شود تا سود بیشتری را نصیب خود سازند.

در صورتی که در سهام شرکت خود دچار مشکل شده اید و نیاز به ثبت تغییرات شرکت دارید، با ما تماس بگیرید و از مشاوره حقوقی رایگان بهره مند شوید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *