انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود
انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود زمانی صورت میگیرد که یک شرکت پس از ثبت شرکت و شروع فعالیت های خود، قصد داشته باشد این فعالیت ها را به انجام عملیات تصفیه(اجرای تعهدات ناتمام)،پرداخت بدهی ها و در نهایت تقسیم امواد باقی مانده شرکت بین شرکا را محدود کند. انحلال شرکت فقط با موافقت تمام اعضا و شرکای آن شرکت صورت خواهد گرفت که معمولاً در شرایطی مثل فوت یکی از شرکا یا ورشکسته شدن آن ها، این قضیه را نقض کند.

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود همانطور که گفته شد ممکن است دلایلی همچون ورشکستگی یا فوت یکی از اعضا یا حتی به میل شخصی شرکای آن شرکت صورت بگیرد. در این صورت مراحلی را همانند مراحل ثبت شرکت باید طی کنید. همچنین در این صورت باید مسائلی همچون پرداخت بدهی های شرکت و یا تقسیم سهام هر یک از شرکا انجام شود و به مراحل نهایی برسد.

دلایل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 • در صورت انجام مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده باشد یا انجام آن دیگر امکان پذیر نیست
 • مدت زمان انقضای مشخص شده در شرکت به پایان رسیده باشد
 • در صورت تصمیم شرکا به میل و دلایل شخصی
 • در صورتی که فقط یکی از شرکا در آن شرکت باقی مانده باشد
 • در صورت ورشکسته شدن شرکت

دلایل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 • در صورتی که عده از شرکا تصمیم بگیرند سهم شراکتشان بیش از نصف سرمایه کل شرکت باشد. در صورتی که حتی اگر دو نفر از شرکا دارای بیش از 50 درصد از سرمایه شرکت باشند، شرکت قابل انحلال بوده است، مگر این که تعداد شرکای دیگر بسیار زیاد باشد و راضی به انحلال شرکت نشوند. این راه حل قابل انتقال بوده و ممکن است باعث سوء استفاده شرکایی شود که بیشترین سرمایه را در اختیار دارند که در این صورت می توانند شرکت را تهدید به انحلال کنند.
 • در صورتی که بدلیل ضرر هایی که به شرکت وارد شده است، نیمی از سرمایه آن از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کند و دادگان دلایل وی را موجه شمرده و سایر شرکا حاضر نباشند سهم وی را در صورت انحلال به او تعلق دهند و اورا از شرکت خارج کنند. در این صورت نیز چند نکته وجود دارد:
  • اول اینکه انحلال شرکت موکول به این است که از دادگاه تقاضا شده باشد

  • دوم اینکه درخواست از دادگاه فقط در صورت بروز ضرری است که منجر به از میان رفتن نصف سرمایه شرکت شده است و هرگاه چنین وضعیتی وجود نداشته باشد، تقاضای انحلال شرکت را نمی توان مطرح کرد
  • سوم اینکه حکم انحلال شرکت در صورتی توسط دادگاه صادر می شود که سایر شرکا حاضر نباشند سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال در شرکت را پرداخت کنند
 • در صورتی که به دلیل اشاره ای در اساسنامه به فوت یکی از شرکا باعث انحلال باشد. در این صورت طبق موردی که در اساسنامه در ثبت شرکت گفته شده، در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت با مسئولیت محدود باید منحل شود. اما در صورتی که در این موضوع در اساسنامه گفته نشده باشد، فوت یکی از شرکا باعث انحلال آن شرکت نمی شود.

تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

به جز سه موردی که به آن اشاره خواهد شد، تصفیه شرکت با مسئولیت محدود تابع همان مقرراتی خواهد بود که در مورد شرکت های شخصی بیان شده است.

 1. امر تصفیه در شرکت با مسئولیت محدود بر عهده مدیران باشد، مگراینکه در اساسنامه شرکت به شکل دیگری گفته شده باشد.
 2. متصدی تصفیه زمانی که حق صلح و تعیین داور دارد که مجمع عمومی یا اساسنامه این حق را به او داده باشد
 3. تقسیم دارایی های شرکت بین شرکا زمانی ممکن است که پیش از آن سه مرتبه در روزنامه رسمی و یکی از جراید اعلام شده باشد و یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *