انتخاب مدیر در ثبت شرکت

انتخاب مدیر در ثبت شرکت
انتخاب مدیر در ثبت شرکت

انتخاب مدیر در ثبت شرکت: در مراحل ثبت شرکت، برای هر شرکت اعم از شرکت های مختلف، نیاز به انتخاب یک مدیر جهت مدیریت از بین سهامداران بسیار ضروری است. در ثبت شرکت سهامی خاص یا عام نیز باید از میان سهام داران این شرکت های سهامی هیئت مدیره ای انتخاب شود. در قانون تجارت نیز آمده است که سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی می باشد. اما به نظر می رسد که این الزام برای هیئت مدیره(که مهم ترین ارکان یک شرکت به شمار می رود) شاید خیلی منطقی نباشد. زیرا در حال حاضر مدیریت بصورت یک امر تخصصی در آمده است و ثابت شده که اکثر شرکت های مختلف، شاید با تمام علاقه و دلسوزی، نتوانند مدیر موفقی شوند. به همین دلیل محروم کردن برخی از شرکت ها از استفاده چنین افرادی نوعی ضرر به حساب می آید.

انتخاب مدیر در ثبت شرکت

واژه اداره شرکت توسط هیئت مدیره برای اولین بار در لایحه ای از قانون تحارت توسط قانون گذار استفاده شده است. این لایه عبارت است از:  شرکت سهامی وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده است، وکلا یا قابل می باشند اداره خواهد شد). در رابطه با تعریف مدیر می توان گفت: مدیر(مدیران) افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله سهانداران یک شرکت برای مدت مشخصی انتخاب شده و اداره و کنترل شرکت را بر عهده می گیرند. طبق قوانین تجارت، اداره شرکت سهامی بر عهده یک یا چند نماینده که از میان شرکا انتخاب می شدند قرار داشت و هیچ کدام از قوانین اخیر ذکر شده اشاره ای در هیئتی بودن مدیریت شرکت سهامی نداشته است. ولی قطعاً هیئت مدیر اداره امور شرکت را بر عهده خواهد داشت.

تعداد اعضای هیئت مدیره

حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در ثبت شرکت سهامی عام را ماده ای از قانون تجارت تعیین کرده است. حداقل افراد هیئت مدیره در این نوع از شرکت ها باید 5 نفر باشد. این موضوع ارتباطی با حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در ثبت شرکت سهامی خاص را ندارد. تعداد شرکا در شرکت های سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد.

چه کسانی می توانند عضو هیئت مدیره شوند؟

  • افرادی می توانند جزء هیئت مدیره باشند که از سهام داران شرکت باشند. عضو هیئت مدیره را نمی توان از افراد غیر سهامدار شرکت انتخاب نمود.
  • اعضای هیئت مدیره می تواند در زمانی توسط مجمع عمومی قابل عزل باشد. مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع سهام داران شرکت انتخاب شده و هر مجمع عمومی شرکت در هر زمانی می تواند همه یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از مقام مدیری برکنار کند.
  • اعضای هیدت مدیره ای که توسط مجمع عمومی برکنار شده اند نمی توانند بدلیل عزل از شرکت ضرر و زیان کنند. مگراینکه عزلشان مطابق قواعد عام شرایطی صورت گرفته باشد که موجب مسئولی مدنی مسئولان عزم باشد.
  • همانطور که در ابتدای این مقاله گفته شد، اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی از ارکا اصلی و مهم شرکت بوده است که به هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نمی شوند. به همین جهت معزول یا مستعفی شدن یا  بطور کلی قطع رابطه مدیریتی آن ها با شرکت مراجع حل اختلاف شامل رسیدگی شکایتشا نمی شود. زیرا رابطه هیئت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی ندارد.
  • جایگاه مدیر در هیئت مدیره شرکت سهامی مباشرتی بوده است و نمی توان آن را واگذار کرد. به همین جهت مدیران نمی توانند جایگاه خود را به دیگران منتقل کنند.

لطفاً به جهت دریافت مشاوره رایگان در ثبت تغییرات شرکت، با وکیل پایه یک دادگستری شرکت تماس بگیرید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *