اقدامات پیش از ثبت شرکت سهامی عام

اقدامات پیش از ثبت شرکت سهامی عام
اقدامات پیش از ثبت شرکت سهامی عام

برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی وجود شركتهای بزرگ لازم و ضروری می باشد. در اینگونه شركتها سرمایه های اندك در قالب سهام به عموم مردم واگذار می شود. موسسین یا مدیران با اداره شركت سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای كشور به ارمغان می آورد. شركت سهامی عام نوع بخصوصی از شركت های بزرگ می باشد كه اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شركت واریز نمایند.

اقدامات پیش از ثبت شرکت سهامی عام

اقداماتی که پیش از ثبت شرکت سهامی عام باید صورت بگیرد این است که موسسين شرکتهای سهامی عام(یعنی صاحبان سهامی که قصد تشکیل شرکت سهامی عام را داشته و حداقل 20% کل سرمایه را متقبل و پرداخت نمایند) باید اقدامات پیش از ثبت شرکت سهامی عام را انجام دهند:

 • اخذ مجوز برای تاسیس شرکت، در مورد موضوع شرکت
 • طرح و تهیه اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت به به امضا همه موسسین رسیده باشد
 • طرح و تهیه مقدماتی اساسنامه شرکت
 • تعهد پرداخت حداقل بیست درصد سهام شرکت و پرداخت حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده به حساب بانک شرکت
 • دریافت گواهینامه از بانک مربوط مبنی بر واریز مبلغ تعهد شده
 • انتخاب و دریافت نام شرکت از اداره ثبت شرکت ها
 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
 • ارائه مدارک فوق به اداره ثبت شرکت ها
 • انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را تا قبل از مجمع عمومی مؤسس منتشر می سازد
 • تشکیل مجمع عمومی موسس

موضوع شرکت سهامی عام

موضوع شرکت طبق قانون تجرات، باید صریح و منجز باشد. به همین دلیل باید مشخص شود که شرکت برای چه موضوعی تشکیل می شود. شرکت های سهامی همانطور که پیش تر اشاره کردیم، ذاتاً تجاری هستند. پس موضوع آن می تواند شامل تجارت، خدمات، تولید و … باشد. موسسین شرکت باید برای موضوعی که قصد فعالیت در ان را دارند، از مراجع مربوطه مجوز دریافت کنند. چنانچه موضوع شرکت طبق قوانین استعلام از وزارتخانه ها یا تشکیلات دولتی باشد، اداره ثبت شرکت ها موضوع را با ارسال نامه ای مورد استعلام قرار می دهد.

طرح و تهیه مقدماتی اساسنامه شرکت

اساسنامه در اصطلاح قانون تجارت به مجموعه ای از مقررات و دستورالعمل ها و تصمیمات و تعهدات و موافقت هایی اطلاق میشود که وفق قانون تجارت تنظیم و طی انجام تشریفات قانونی و با آراء تعدادی از اعضاء مصرحه در قانون – به تصویب عالی ترین تشکل سهامداران شرکت یعنی «مجمع عمومی» رسیده باشد و پس از تصویب کلیه اعضاء مکلف به رعایت مفاد آن خواهند بود، این است که ماده 8 قانون تجارت مقرر می دارد اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسين رسیده و مشتمل بر مطالب زیرین در مراحل ثبت شرکت باشد:

 1. نام شرکت
 2. موضوع شرکت
 3. مدت شرکت
 4. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن(در صورت وجود)
 5. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن
 6. تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آنها
 7. تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود
 8. نحوه انتقال سهام با نام
 9. طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس
 10. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرائط و ترتیب آن
 11. شرائط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
 12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
 13. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها
 14. طریقه شور و اخذ رأى و اكثريت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
 15. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموريت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع میگردند.
 16. تعیین وظائف و حدود اختیارات مدیران
 17. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
 18. قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموريت بازرس
 19. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی عادی سالیانه
 20. نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
 21. نحوه تغییر اساسنامه

در صورتی که شرکت سهامی عام خود را ثبت کرده اید و نیاز به ثبت تغییرات شرکت دارید، می توانید از مشاوره های رایگان ما استفاده کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *