اسم تجاری

اسم تجاری
اسم تجاری

اسم تجاری: ثبت علامت تجاری در ایران در اداره علامت تجاری انجام می شود. جهت ثبت علامت تجاری، نیاز خواهد بود که کلیه ی مدارک لازم قانونی فراهم باشد و با رعایت کامل مقررات مراحل قانونی ثبت آن طی شود. علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ ها با اشخاص متمایز نماید. طبق ماده ۳۰ قانون علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از: علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهار نامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌ کنند متمایز سازد. اسم تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌ کننده شخص حقیقی یاحقوقی باشد.

اسم تجاری

ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند. صاحب تجارت خانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند، که موهم وجود شریک باشد.  اسم تجاری ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجاری خود قراردهد ولو اینکه اسم تجاری ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد. اسم تجارتی قابل انتقال است. مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است. در مواردی که ثبت اسم تجاری الزامی شده و در موعد مقرر ثبت بعمل نیاید اداره ثبت شرکت ها اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق الثبت ما خوذ خواهد داشت. ماده وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجارتی را معین خواهد کرد.

اصول ثبت اسم تجاری

هر تاجری می تواند تحت نام مخصوصی که اسم تجاری نامیده می شود، تجارت کند. اسم تجاری در واقع نام تجارتخانه و بنگاه تجارتی است که تاجر در آن مشغول تجارت می باشد. قانون در صورتی از اسم تجاری حمایت می کند که به ثبت داده شده باشد. قانون تجارت می گوید(ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند) و اضافه می نماید (صاحب تجارتخانه ای که شریک در تجارتخانه ندارد، نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد).

انتخاب اسم تجاری

  • انتخاب اسم تجاری را جدی بگیرید
  • از انتخاب اسم تحاری طنز آمیز نانمناسب خودداری کنید
  • فقط به دنبال اسم مخفف شده نباشید
  • پایتان به دادگاه باز نشود(از مسیر های انحرافی استفاده نکنید)
  • اسم تجاری خود را با تفکر بین المللی انتخاب کنید
  • به نحوه نوشتاری آن دقت کنید
  • اسم تجاری باید دوست دار وب باشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *